Usuwanie oznakowania poziomego Katowice

Wykonujemy usuwanie oznakowania poziomego z powierzchni asfaltowych, betonowych, jezdni, chodników, posadzek przemysłowych itp.

Usuwanie oznakowania poziomego wykonywane jest przy użyciu różnych technologii. Niektóre z nich są mniej, inne bardziej inwazyjne. Zawsze dążymy do tego, aby po usunięciu niechcianych linii powierzchnia pod nią się znajdująca, nie uległa uszkodzeniu.

Dotychczas bardzo często stosowano metodę frezowania oznakowania poziomego, jednak powoli odchodzi się od niej z powodu znacznej destrukcji warstwy czyszczonej. Dziś najchętniej sięga się po technologię usuwania oznakowania poziomego wodą pod wysokim, lub ultra wysokim ciśnieniem (np. 500 – 2500 bar). Naturalnie nie zawsze metodę wysokich ciśnień da się zastosować (miejsca, gdzie użycie znacznych ilości wody są nie porządane), czasem jej stosowanie wymaga większych starań logistycznych, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie dysponujemy przyłączem wody (np. drogi, lotniska itp.) Wówczas konieczny jest transport wody w beczkowozach na miejsce wykonywania prac. Metoda usuwania oznakowań wysokim ciśnieniem wody ma tę zaletę, że jest łatwo skalowalna w zależności od rodzaju oznakowania, oraz powierzchni, z której linie usuwamy.

Powierzchnie betonowe są z reguły bardzo odporne i znoszą dobrze ciśnienia nawet powyżej 2000 bar, podczas gdy powierzchnie asfaltowe już tak odporne nie są. Jeżeli jesteśmy ograniczeni ze względu na relatywnie miękką nawierzchnię w stosowaniu ciśnienia wody, wówczas wspomagamy się środkami chemicznymi, które mają za zadanie naniesione linie rozmiękczyć. Następnie stosujemy czyszczenie hydrodynamiczne o temperaturze ok 100 stopni C, oraz ciśnieniu roboczym do 500 bar.

usuwanie oznakowania poziomego na płycie lotniska
usuwanie oznakowania poziomego na lotnisku

Oznakowanie poziome może być cienko- lub grubowarstwowe. Cienkowarstwowe oznakowanie poziome jest nanoszone najczęściej metodą natryskową. Farby stosowane do tego typu oznakowania poziomego to często farby akrylowe, oraz czasami chemoutwardzalne. Oznakowanie poziome grubowarstwowe jest najczęściej chemoutwardzalne, termoplastyczne, lub nanoszone w postaci taśm naklejanych na powierzchnie.

W zależności od tego z jakim rodzajem oznakowania poziomego mamy do czynienia, stosujemy adekwatne techniki jego usuwania.

W związku z tym, także koszt usuwania oznakowania poziomego jest zróżnicowany, zależny od wielu czynników i wymaga za każdym razem osobnej wyceny.

Techniki usuwania oznakowania poziomego

Frezowanie

Usuwanie oznakowania poziomego przy pomocy specjalnych frezarek. Jest to najbardziej inwazyjna metoda, która powoduje usunięcie oznakowania poziomego razem z warstwą pod nim się znajdującą. Zaletą tej metody jest stosunkowo niska cena.

Śrutowanie

Polega na użyciu specjalistycznych śrutownic do usuwania oznakowania. Metoda dosyć ekonomiczna, nie powoduje takiej destrukcji nawierzchni jak frezowanie. Wadą jest to, że skuteczna jest tylko jeżeli usuwamy oznakowanie cienkowarstwowe. Słabo sprawdza się przy usuwaniu oznakowania grubowarstwowego.

Piaskowanie

czyli usuwanie pasów, linii, strzałek itp. przy pomocy piaskarek. Od wielu lat zabronione jest użycie piasku kwarcowego jako ścierniwa, gdy piaskarka pracuje na sucho. Możliwe użycie piaskarek, którymi piaskowanie odbywa się metodą „na mokro”. Metoda czasochłonna, powodująca bardzo dużo tzw. „urobku”, wymaga gruntownego sprzątania po wykonaniu prac.

Metoda mało wydajna przy usuwaniu oznakowania grubowarstwowego.

Usuwanie chemiczne

stosowane w przypadku relatywnie małych powierzchni, do oznakowań cienkowarstwowych. Ze względu na koszt środków chemicznych, niezbędnych warunków pogodowych, które muszą być spełnione, oraz dlatego, że metoda jest czaso- i praco chłonna, nie nadaje się do dużych powierzchni. Zaletą jest bardzo mała ingerencja w czyszczoną nawierzchnię, oraz możliwość szybkiego rozpoczęcia prac przy małych powierzchniach.

Usuwanie oznakowania poziomego przy pomocy ultra- wysokiego ciśnienia

stosowane do dużych powierzchni, oraz mocnych nawierzchni, np. betonowe jezdnie, parkingi, lotniska itp.

Metoda najdroższa, ale jednocześnie najszybsza, skuteczna i o dużej powtarzalności (raz ustawiona maszyna może pracować wiele godzin uzyskując jednolity efekt na całej powierzchni).

Na obiektach takich jak lotniska, jedyna dopuszczona do usuwania oznakowania poziomego, pod warunkiem odsysu i utylizacji „urobku”, co można uzyskać przy pomocy urządzeń typu „scatter” z funkcją odsysu (np. Falch Scatter)

usuwania pasów

Usuwanie oznakowania poziomego cennik

Z powodu różnych czynników, które wpływają na kosztu usunięcia niechcianych linii konieczna jest za każdym razem indywidualna wycena wykonania usługi. Przykładowo usuwanie oznakowania poziomego z kostki brukowej będzie miało inną cenę, niż z powierzchni asfaltowej. Zachęcamy w tym celu do kontaktu telefonicznego, chętnie udzielimy wszelkich informacji. 

Obszar działania naszej firmy w zakresie usuwania oznakowania poziomego: Katowice i całe województwo śląskie

działamy między innymi w takich miastach jak  

+48 888 99 66 99

500BAR sp. z o.o

Adres: Ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 11
44-200 Rybnik     woj.śląskie

KRS 0000785026

NIP 642 321 75 37

REGON 383 298 669 00000

Polityka Prywatności

Wszelkie Prawa Zastrzeżone | 500bar.pl |

Wróć na górę